1. Komunikacyjne
 • Ubezpieczenie OC
 • Ubezpieczenie AC
 • Ubezpieczenie NNW
 • Pakiet OC + AC + NNW\
 1. Majątkowe
 • Ubezpieczenie mieszkania
 • Ubezpieczenie domu
 • Ubezpieczenie biura
 • Ubezpieczenie domu w budowie
 • Ubezpieczenie domków letniskowych
 1. Biznes
 • Ubezpieczenia mienia firmy: budynków, maszyn, wyposażenia, sprzętów elektronicznych itp.
 • OC spedycji
 • Ubezpieczenia przewoźników krajowych i międzynarodowych
 • Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych
 1. NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Jest to świadczenie wypłacane osobie ubezpieczonej po doznaniu nieszczęśliwego wypadku. Występuje ono jako samodzielne ubezpieczenie np: uczniów i sportowców. Ubezpieczenie NNW często występuje jako część pakietu ubezpieczeń.

 1. Podróż

Ubezpieczenia turystyczne gwarantują szeroki zakres ochrony podczas podróży. Ubezpieczenie turystyczne pokrywa koszty m. in.: wizyty lekarskiej, operacji, pobytu w szpitalu, transport między palcówkami medycznymi, zakup leków, naprawa okularów, leczenie stomatologiczne – nagłe przypadki

 1. Zdrowie i Życie

Tanie ubezpieczenia zdrowotne.